STATEMENT VAN HET ISKCON MINISTERIE VAN COMMUNICATIE OVER DE COVID-19 CRISIS

Kracht zoeken in tijden van crisis

Een statement van de internationale gemeenschap voor Krishna-bewustzijn, ISKCON.

Ministerie van communicatie, Anuttama Dasa, directeur

2 mei 2020

Als Gaudiya Vaishnava traditie die erop gericht is de samenleving te verheffen uit haar leed en ons te helpen onszelf te verbinden met de Allerhoogste, de hoogste toevlucht en bron van vrede, verontrust het ISKCON-leden de mensheid zozeer geraakt te zien door toedoen van COVID-19.

Wij bidden voor het welzijn van allen die getroffen zijn door de pandemie, alsook voor de mensen die gestorven zijn en voor hun familieleden en vrienden. Ook bidden wij voor degenen die nu ziek zijn en hun naasten, voor de miljoenen mensen die te lijden hebben van de financiële impact dat het Coronavirus met zich meebrengt, en voor hen die bezorgd zijn over de veiligheid van hun familie.

We betuigen onze dankbaarheid aan hen in de frontlinie, die zowel buren als vreemden beschermen. Onze diepe waardering voor de tienduizenden doktoren, verpleegkundigen en ander medisch personeel, die eigen veiligheid opzij zetten voor wie zorg behoeft. Ook danken we de mensen van de politie, de regering, het openbaar vervoer, de winkelbedienden en de gewone, doch heldhaftige burgers die hun angst en comfort negeren om hun broeders en zusters te dienen.

Het is inspirerend te zien hoe medegelovigen, van alle stromingen, op moderne wijze samenkomen om hun geloof en contacten levend te houden. We denken aan mensen van alle geloven, nu verstoken van normale manieren van samenkomen, die thuis en op virtuele forums nog steeds heilige geschriften bestuderen, bidden, chanten en vereren, in het groot en in het klein. Het geeft ons vertrouwen dat, zoals de vaisnava-leer stelt, onze toewijding aan God nooit verhinderd kan worden door wereldse tegenslag.

Men zegt dat de meest moeilijke omstandigheden het beste in de mens naar boven brengen. De wijsgerige tradities van de wereld geven ons kracht, hoop, vastberadenheid en inzicht in het leven waardoor we verder kunnen ten tijde van groot onheil en kwaad. Door de eeuwen heen hebben religie en spiritualiteit een grote rol gespeeld om ons te verheffen.

Maar waarom hebben we zoveel leed te dragen? De profeten, avatars, heiligen, en wijzen van weleer waren vaak bedenkelijk over de koers van de mensheid. Welke koers varen wij heden ten dage? Het is alsof we gedreven worden, bijna tegen onze wil, naar slechts één doel, één drijvende kracht: het exploiteren van de schatten der aarde teneinde een ongelimiteerde economische groei te realiseren en grenzeloos te consumeren met de overtuiging dat kortstondige geneugten de verlangens van ons hart kunnen vervullen. Onze planeet, en nu onze gezondheid, zijn beide beschadigd geraakt door dit wereldbeeld.

Momenteel zijn we, ondanks al onze economische en technische vooruitgang, gedwongen om pas op de plaats te maken. Zou het kunnen dat wij ons, in deze crisis door ziekte, bewust worden van onze geestelijke crisis?

Een tijd als deze kan ons samenbrengen in besef van onze kwetsbaarheden, onze afhankelijkheid van elkaar, van onze planeet en van God. Veel individuen, verenigingen en organisaties reageren met waardigheid en hoop. We maken mondkapjes, zingen concerten in stille kathedralen. We zingen online kirtan, samen met vrienden en families op alle continenten. We reageren met medeleven om te zorgen dat onze buren overleven. ISKCON probeert ook zijn deel bij te dragen. In India bijvoorbeeld, heeft ISKCON meer dan zevenentwintig miljoen gratis maaltijden verstrekt aan mensen in nood.

Terwijl onze harten huilen bij het zien van al het leed om ons heen, doet de gedwongen sluiting iets. De rivieren zijn schoner. De lucht is makkelijker te ademen. We kunnen de vogels weer horen in onze steden en we kunnen de verten beter zien.

Zijn er uit deze wereldwijde time-out lessen te leren?

We hebben nu meer tijd voor het welzijn van ons eigen lichaam en voor het welzijn van anderen. We moeten de Coronadreiging niet bagatelliseren maar voorzorgsmaatregelen nemen om onszelf en anderen te beschermen.

Velen van ons hebben meer tijd voor zichzelf. Tijd om te lezen, te studeren, te mediteren, te bidden, te verbinden, te creëren. Door de lock down kunnen we het grote goed van het hebben van familie en vrienden vieren, zelfs op afstand. Dit kan een tijd zijn van groei, van geduld oefenen en van het leren waarderen van anderen en de offers die zij voor ons brengen.

Het is een kans om te realiseren dat ook wij maar bezoekers zijn in deze wereld waar we een aantal jaren, dagen en uren doorbrengen. Eenmaal hier dienen we te leren respectvol en verantwoordelijk om te gaan met elkaar, de wereld en onze ziel.

Het geeft ons ook de optie nog eens te kijken naar onze keuzes. Om te realiseren dat we op een verantwoordelijke wijze om moeten gaan met het milieu. Het staat nu vast dat de snelheid waarmee we leven de planeet verstikt. Nadat we onze pas hadden vertraagd begon de natuur zich te herstellen. Wetenschappelijk bewijs heeft aangetoond dat ons misbruik van dieren, met inbegrip van onze om vlees draaiende eetgewoonten, niet alleen bijdraagt aan vervuiling, hartziekten, kanker, vroegtijdige dood, enzovoort, maar ook een belangrijke oorzaak is van pandemieën. Het is tijd rendabelere en gezondere alternatieven te overwegen, waaronder een vegetarisch dieet.

Het is tijd om een andere levenswijze te overwegen, welke de natuur en het leven respecteert, alsook ons lichaam, onze planeet en de goddelijke bedoeling waarvoor we bestemd zijn. Het is tijd onze vooruitgang te meten naar niet alleen ons bruto nationaal product, maar ook onze collectieve gezondheid, geluk, gemoedsrust en geestelijke vooruitgang.

Nu is niet de juiste tijd, en dat zal het ook nooit zijn, om te zwichten voor angst, te wijzen naar wie anders is, of kwetsbaar of een ander geloof heeft, een andere nationaliteit of etniciteit. Of om rasgerelateerde of groepsgrelateerde spanningen te verhogen. Virussen maken geen onderscheid en dat zouden wij ook niet moeten doen. God gaf deze wereld aan ons allemaal, laten we leren elkaar als gelijken te behandelen.

We bidden dat we aan het eind van deze crisis betere mensen zullen zijn. Introspectiever, beter in staat anderen te waarderen en dat we meer open zullen staan om ons te verbinden met anderen en God, alsook dat we nederig genoeg zullen zijn om te aanvaarden dat de manier waarop de dingen waren — de hoge druk, de materialistische cultuur waar we voor hebben gekozen — niet de manier is waarop de dingen zouden moeten zijn.

De internationale gemeenschap voor Krishna-bewustzijn, of ISKCON, is een Gaudiya Vaisnava (monotheïstische) traditie binnen de bredere Vedische, of Hindoe, stromingen van geloof. Gesticht in 1966 door Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada in New York City. ISKCON is uitgegroeid tot een wereldwijde gemeenschap van 600 tempels, eco-dorpen, educatieve instituten en scholen, vegetarische restaurants en projecten voor voedselhulp. ISKCON’s uitgeverij, de Bhaktivedanta Book Trust, heeft met meer dan 525 miljoen boeken en tijdschriften in tientallen talen voorzien, ter onderricht in de cultuur van bhakti-yoga, oftewel liefdevolle toewijding tot God.