Tempelbestuur/Temple Board

De tempel in Amsterdam wordt bestuurd door het tempelbestuur, die bestaat uit vijf leden.

The Amsterdam temple is managed by the temple board, consisting of five board members. 

Gita Govinda Devi Dasi

Voorzitter/Chairwoman

Contact: info@iskconamsterdam.nl.

Ananta Prema Dasa

Vice-voorzitter/Vice-chairman

Contact info@iskconamsterdam.nl.

Mukti Datri Devi Dasi

Algemeen lid/hoofdpujari

General member/head pujari

Contact info@iskconamsterdam.nl.

Bhakta Valentine Braimaster

Algemeen lid/General member

Contact info@iskconamsterdam.nl.

Bhaktin Anastasia Anufrieva

Algemeen lid/General member

Contact info@iskconamsterdam.nl.

Naast het tempelbestuur zijn er nog vele andere vrijwilligers betrokken bij het dienen van de tempel en haar gemeenschap. Bijvoorbeeld door te koken, dienen, deity dienst, schoonmaken van de tempel, en nog veel meer.

Next to the temple board, there are numerous volunteers who spend time in serving the temple and its community, for example by cooking, serving, deity service, cleaning, and much more.

Bhakta Vidjay Prahladsingh

Webmaster, coordinator social media en nieuwsbrief

Webmaster, coordinator social media and newsletter

Contact vidjay@iskconamsterdam.nl.

Adres/Address:

Lizzy Ansinghstraat 80-1
Amsterdam

Telefoon/Phone (Gita Govinda dd): +31(0)616287239
info@iskconamsterdam.nl

Bekijk onze locatie in/View our location in Google maps

Openbaar vervoer/Public transport: Metro 52 De Pijp station and Tram 12 Cornelis Troostplein.

STICHTER-ACARYA

Stichter-Acharya Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada