HARE KRISHNA AMSTERDAM

WELKOM BIJ ISKCON AMSTERDAM

WELCOME TO ISKCON AMSTERDAM

 

Hare Krishna! Amsterdam is een van de weinige europese steden die persoonlijk zijn bezocht door onze stichter-acarya Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Veertig jaar lang is de tempel in Amsterdam een baken van spiritualiteit en liefde voor Heer Krishna. U bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen tijdens een van onze programma’s of evenementen. Haribol!

Hare Krishna! Amsterdam is one of the few European cities that were visited personally by our founder-acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. For fourty years, the Amsterdam temple is a beacon of spirituality and love for Lord Krishna. You are highly invited to visit us at our programs and events. Haribol!

 

BEZOEK ONS

Iedere zondag is er ons welbekende Zondagsfeest, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Alle aspecten van een Krishna bewust feest zijn gedurende deze avond aanwezig. U kunt kennis maken met en luisteren naar bhajans, de Hare Krishna Maha Mantra, inspirerende lezingen, ecstatische kirtan en genieten van overheerlijke prasadam (voedsel geofferd aan Heer Krishna).

Van tijd tot tijd hebben wij ook de eer meer gevorderde toegewijden te ontvangen. In dergelijke gevallen organiseren wij een speciaal programma door de week. Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, zodat u hiervan op de hoogte wordt gehouden!

Lees hier meer over onze wekelijkse programma’s.

VISIT US

Every Sunday we have our famous Sunday Love Feast, to which you are cordially invited. All aspects of a Krishna consciouss party are present during the feast. You will experience and enjoy bhajans, the Hare Krishna Maha Mantra, inspirational lectures, ecstatic kirtan, and delicious prasadam (food offered to Lord Krishna).

We also occasionally have the honour to receive advanced devotees. In those cases, a special program is organised, during the week. To stay informed, you can subscribe to our newsletter!

Read here more about our weekly programs.

BHAJAN

Kom ook naar onze wekelijkse Harinam in het centrum van Amsterdam, iedere zaterdag. Met een groep toegewijden gaan wij zingend en dansend de straat over, om iedereen de kans te geven de Hare Krishna Mantra te horen. Indien u eerder komt, kunt u ook deelnemen aan de Srimad Bhagavatam reading group. Srila Prabhupada heeft ooit eens geschreven, dat bij voldoende horen van het Bhagavatam, het vervuilde doel van het leven, proberen te genieten van de materiele natuur, zal verminderen, en de mensen in staat zullen zijn een vredig leven vol van kennis en geluk te ervaren. Zie voor meer informatie ons programma

BHAJAN

Join us on our weekly Harinam in the city of Amsterdam, every Saturday! With a group of devotees we will go on the street and sing the Hare Krishna Maha Mantra. Meeting point is the temple. If you come earlier, you can also take part in our Srimad Bhagavatam reading group. In association with other devotees you can get the nectar from the Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada once wrote, that by sufficient hearing of the Bhagavatam, the polluted aim of life, trying to enjoy matter, will subside, and the people will be able to live a peaceful life of knowledge and happiness. See for more information our program.

DINNER CLUB

Gedurende onze Vegetarische Dinner Club bieden we u een overheerlijke maaltijd aan, gemaakt met liefde voor en geofferd aan Heer Krishna. Karma-vrij! Iedere woensdag en vrijdag. De maaltijd bestaat meestal uit groenten, rijst, soep, een snack, zoetigheid en drinken. Het kan vanuit de Indiase keuken zijn, maar ook andere keukens worden toegepast.

We vragen om een minimum donatie van 6,50 euro. Hiervoor krijgt u een driegangen diner en meenemen is ook mogelijk. Reserveren is niet nodig, maar voor meer informatie kunt u ons bellen. Zie hiervoor onze contactgegevens.

DINNER CLUB

During our Vegetarian Dinner Club we offer you a sumptuous and delicious meal, made with love and offered to Lord Krishna. Karma-free! Every Wednesday and Friday. The meal most times consist of vegetables, rice, soup, a snack, a sweet and a refreshing drink. It can be Indian, but also other cuisines are used.

We ask you for a minimum donation of 6,50 euro. For this, you will get a three course menu. Take away is also possible! Reservation is not necessary, but for information you can call us.

See our contact details.

WELKOM BIJ ISKCON AMSTERDAM

Hare Krishna! Amsterdam is een van de weinige europese steden die persoonlijk zijn bezocht door onze stichter-acarya Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Veertig jaar lang is de tempel in Amsterdam een baken van spiritualiteit en liefde voor Heer Krishna. U bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen tijdens een van onze programma’s of evenementen. Haribol!

BEZOEK ONS

Iedere zondag is er ons welbekende Zondagsfeest, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Alle aspecten van een Krishna bewust feest zijn gedurende deze avond aanwezig. U kunt kennis maken met en luisteren naar bhajans, de Hare Krishna Maha Mantra, inspirerende lezingen, ecstatische kirtan en genieten van overheerlijke prasadam (voedsel geofferd aan Heer Krishna).

Van tijd tot tijd hebben wij ook de eer meer gevorderde toegewijden te ontvangen. In dergelijke gevallen organiseren wij een speciaal programma door de week. Schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief, zodat u hiervan op de hoogte wordt gehouden!

Lees hier meer over onze wekelijkse programma’s.

HARINAM EN KIRTAN

Kom ook naar onze wekelijkse Harinam in het centrum van Amsterdam, iedere zaterdag. Met een groep toegewijden gaan wij zingend en dansend de straat over, om iedereen de kans te geven de Hare Krishna Mantra te horen. Indien u eerder komt, kunt u ook deelnemen aan de Srimad Bhagavatam reading group. Srila Prabhupada heeft ooit eens geschreven, dat bij voldoende horen van het Bhagavatam, het vervuilde doel van het leven, proberen te genieten van de materiele natuur, zal verminderen, en de mensen in staat zullen zijn een vredig leven vol van kennis en geluk te ervaren. Zie voor meer informatie ons programma

DINNER CLUB

Gedurende onze Vegetarische Dinner Club bieden we u een overheerlijke maaltijd aan, gemaakt met liefde voor en geofferd aan Heer Krishna. Karma-vrij! Iedere woensdag en vrijdag. De maaltijd bestaat meestal uit groenten, rijst, soep, een snack, zoetigheid en drinken. Het kan vanuit de Indiase keuken zijn, maar ook andere keukens worden toegepast.

We vragen om een minimum donatie van 6,50 euro. Hiervoor krijgt u een driegangen diner en meenemen is ook mogelijk. Reserveren is niet nodig, maar voor meer informatie kunt u ons bellen. Zie hiervoor onze contactgegevens.

SRILA PRABHUPADA

Srila Prabhupada, of, beter gezegd, “Sri Srimad A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada” is de oprichter-acarya van de Hare Krishna Gemeenschap in het Westen. Acarya wordt meestal vertaald als grondlegger.

Hij werd in 1896 geboren in Kolkata (Calcutta), India. Zijn eigen geestelijk leraar, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Thakura Prabhupada, ontmoette hij voor het eerst in Calcutta in 1922. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en de oprichter van vierenzestig Gaudiya Matha’s (vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jongeman en tijdens deze eerste ontmoeting verzocht hij Srila Prabhupada om de vedische kennis in de Engelse taal te verspreiden. Srila Prabhupada was overtuigd hem zijn leven te wijden aan het onderwijzen van vedische kennis, en werd zijn volgeling en elf jaar later, in Allahabad in 1933, werd hij officieel ingewijd als zijn leerling. Enkele weken voor Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in 1936 overleed vroeg hij Srila Prabhupada tijdens hun laatste ontmoeting deed hij zijn verzoek nogmaals.

Meer informatie over Srila Prabhupada kunt u vinden op harekrishna.nl.

SRILA PRABHUPADA

Srila Prabhupada, or Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is the founder-acarya of the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON). Acarya is mostly translated as founder.

He was born in 1896 in Kolkata (Calcutta), India. He met his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, for the first time in Calcutta in 1922. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, a prominent scholar in Krishna consciousness and the founder of 64 Gaudiya Matha’s (vedic institutes), appreciated this well educated young man. During their first meeting, he requested Srila Prabhupada to spread vedic knowledge in English.

For more information about Srila Prabhupada, visit harekrishna.nl.

RATHA YATRA

Ieder jaar in augustus organiseren wij onze jaarlijkse Ratha Yatra. Uw contributie hieraan is zeer welkom!

In August, we celebrate our yearly Ratha Yatra festival. Your contribution to this festival is most welcome!

Bankdetails:

Rekeninghouder/Account holder: ISKCON Kerkgenootschap
IBAN: NL04INGB0003984708

Omschrijving/Description: Ratha Yatra 2019.

You will surely feel the Mercy flow…..

Adres/Address:

Lizzy Ansinghstraat 80-1
Amsterdam

Telefoon/Phone (Gita Govinda dd): +31(0)616287239
info@iskconamsterdam.nl

Bekijk onze locatie in/View our location in Google maps

Openbaar vervoer/Public transport: Metro 52 De Pijp station and Tram 12 Cornelis Troostplein.

STICHTER-ACARYA

Stichter-Acharya Zijne Goddelijke Genade A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada